Marcel Verbeek
Business Developer

Het is tijd voor een update over ons corona beleid

Met dit artikel willen wij u graag informeren over de preventieve maatregelen die wij als Cool Port Packing Rotterdam genomen hebben om de effecten van het virus te beperken, zodat wij u als klant kunnen blijven bedienen en de supermarkten te allen tijde bevoorraad worden.

Tot op heden heeft de situatie geen invloed op de levertijden, de bevoorrading en inzet van ons personeel en we doen er alles aan om dat risico zo minimaal mogelijk te houden. Zo hebben wij onze medewerkers geïnformeerd over de risico’s en de te nemen maatregelen die wij van hen vragen. Er wordt op toegezien dat de maatregelen in acht worden genomen.

  • Te allen tijde zijn de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Nederland (RIVM) leidend; zo mag er geen direct contact plaatsvinden: geen handen schudden en groet zonder aanraking, ben je verkouden of enige andere vorm van ziekteverschijnselen blijf dan thuis, zoveel mogelijk je handen wassen, etc. Verdere details hierover kunnen op verzoek aan u worden toegezonden;
  • Eenieder zorgt voor een goede ventilatie in de voertuigen en zet regelmatig ramen of portieren open;
  • Maak regelmatig schoon en besteedt bij het schoonmaken extra aandacht aan oppervlakken en voorwerpen die door veel verschillende mensen worden aangeraakt. Denk aan het stuur, de versnellingspook, het dashboard en de stoel en ook aan de telefoon, toetsenbord, etc.;
  • De lichaamstemperatuur van onze medewerkers wordt regelmatig gemeten, om zo verspreiding op de vloer tegen te gaan;
  • De hygiëne op de vloer, en in het bijzonder in onze VAS ruimtes, zijn altijd al een hoge prioriteit, maar ook op dit vlak is onze manier van werken aangescherpt. Zo werken we bij Cool Port Packing Rotterdam in ploegendiensten;
  • Tussen de pauzes van de verschillende ploegen wordt de gehele kantine grondig schoongemaakt, alvorens de volgende ploeg met pauze gaat;
  • De kantoormedewerkers werken in verschillende diensten en hebben alle faciliteiten tot hun beschikking om vanuit huis verder te kunnen werken. Uw contactpersoon zal daarom altijd mobiel bereikbaar zijn;
  • Op de achtergrond wordt alles in werking gesteld om een (eventuele) toenemende vraag van voedingsmiddelen op te kunnen vangen.

Cool Port Packing Rotterdam blijft u uiteraard op de gebruikelijke manier bedienen en zal u tijdig informeren bij onverwachte veranderingen in de gebruikelijke gang van zaken.